Startsida_Loggan2-2.gif

MJUK BETONG 

Under2-2.jpg

White arkitekter i Malmö

RECEPTIONSDISKEN med överliggare i Mjuk Betong och sidor i Butong (www.butong.se) visar på betongens formmässiga flexibilitet, både taktilt, ljus och ljudmässigt. Marie-France Stendahl, som ritat Whites receptionsdisk, förenar luftighet och lätthet, nästan svävande tyngdlöshet i intrycket med vissheten om betongens tyngd och stabilitet.  Den Mjuka Betongen bidrar till upplevelsen av spänning och dynamik, inte minst genom den  begreppsmässiga motsättningen i namnet.

Varje projekt är unikt

Eftersom alla projekt skräddarsys utifrån kundens önskemål kan en receptionsdisk anpassas efter specifika krav och förutsättningar. När Marie-France ville att en skiva skulle skjuta ut 90 cm och bara vara 3 cm tjock blev vi tveksamma - vilken last skulle skivan tåla? Med en ganska avancerad armering håller skivan för de 25 kg som vi provbelastat med längst ut.

AGA_GreyBox.gif AGA_02Mini.jpg AGA_01Mini-2.jpg AGA_03Mini.jpg

Tillbaka