Startsida_Loggan2-2.gif

MJUK BETONG 

Koksbskiv_storbild_Lidingo2.jpg

Bänkar i Mjuk Betong

DEN BLÅ BÄNKEN i bilden invid är en av sex stycken bänkar tillverkade av Mjuk Betong för Svenska Dagbladets huvudentré. Två stycken klarblå och fyra stycken mörkgrå. Bänkarna är formgivna av Marie Pålstam på

I-FORM Arkitektkontor. Marie tog kontakt med Johans Golv 2002, med sig hade hon en ritning på en bänk med veckade koniska stöd. I vår verkstad tog vi fram en prototyp och därefter tillverkades bänkarna för hand.

Unik blå färg

Den blå färgen har en särskild historia. Den hade inte kunnat göras i vanlig betong eftersom ultramarint pigment bryts ner av vanlig cement, som är starkt alkaliskt. Men i den Mjuka Betongen används en mindre aggressiv cement, s k aluminatcement, som gör den vackra blå färgen möjlig.

Bänkar i pressen och på mässa

Sittbänkarna har uppmärksammats i press, t ex i Elle Interiör. Bänkarna har även lånats ut till en specialutställning på Trädgårdsmässan - ett inte helt lätt projekt eftersom de väger ca 150 kg styck.

BÄNKEN DEN STORA FAMNEN ritades 2014 av Wanja Djanaieff. En skiva i Mjuk Betong hålls uppe av lösa två oljade skivor av ek. Bänken är mycket stadig eftersom ekskivorna "knips fast" av sittskivans tyngd och av dem som sitter på bänken.

C_W-J_SpisMini.jpg 

C_W-J_CitronerMini.jpg

C_W-J_BlandMini.jpg

C_W-J_ApelsinMini.jpg
C_W-J_BjalkeMini.jpg C_W-J_DiskbankMini.jpg C_W-J_DropGolvMini.jpg

C_W-J_StolMini-2.jpg 

MJUK BETONG AB   +46 (0)70 735 23 06  INREDNING I MJUK BETONG