Startsida_Loggan2-2.gif

MJUK BETONG 

Frågor och svar

Här nedan följer ett antal vanliga frågor och svar rörande produkter av Mjuk Betong. Frågorna är uppdelade på följande områden:

Materialet Mjuk Betong

Bänkskivor av Mjuk Betong

Receptionsdiskar och bardiskar av Mjuk Betong

Bord av Mjuk betong

Golvplattor av Mjuk Betong

Väggplattor av Mjuk Betong

Underhåll och skötsel

Tillverkning

Försäljning

Materialet Mjuk Betong

Hur mjuk är betongen?

Betongen har en elasticitet som är ca 3 gånger så stor som för vanlig betong och ca 10 gånger så stor som sten och klinker.

Hur märker man det?

Golvplattor av Mjuk Betong känns mycket skönare att gå och stå på än sten och klinkergolv – skonsammare för rygg och knän med andra ord. Och när man sätter ner glas eller porslin på en bänkskiva är det inte så hårt, mera som träkänsla och det slamrar mindre. Tappar man ett glas i golvet behöver det inte nödvändigtvis gå sönder som det gör på andra hårda golv.

Finns det andra skillnader?

Ja, den Mjuka Betongen känns också varmare än sten och klinker. Det beror på att värmeledningsförmågan är mindre. Dessutom blir ljudkvalitén i ett rum med golvplattor av Mjuk Betong förbättrad jämfört med hårdare golvmaterial. Däremot blir det ingen nämnvärd förändring av stegljudsisoleringen till underliggande våning.

Hur blir betongen mjuk?

Det är en liten tillsats av polymer (plast) som skapar den ökade elasticiteten.

Finns det några miljöaspekter?

Mjuk Betong innehåller inga miljöskadliga ämnen. Den viktigaste miljöaspekten är den goda ergonomin för användarna.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Bänkskivor av Mjuk Betong

Hur tåliga är skivorna mot fläckar och värme?

Skivorna är behandlade med en vattenbaserad lack som är motståndskraftig mot alla typer av hushållsspill som t.ex. kaffe, te, citron, tonic, rödvin, vinäger etc. Man kan också ställa en kastrull med kokande vatten direkt på skivorna.

Kan man få en annan ytbehandling?

Ja, ytan kan behandlas med hårdvaxolja som ger ett mattare och mer patinerat utseende, men är inte lika tåligt mot fläckar.

Hur ser ytan ut?

Den Mjuka Betongen gjuts av en relativt lättflytande massa som gör att ytan inte blir så slät som en slipad stenyta. Att det dessutom blir det oregelbundna färgskiftningar bidrar till ett levande intryck.

Kan man få olika färger?

Ja, det finns 250 färger att välja bland, men de flesta väljer grå skivor. I gråskalan finns många nyanser från off-white till antracitgrått. Den hantverksmässiga tillverkningen gör att färgen varierar något från gång till gång.

Hur ser kanterna ut?

Bänkskivorna formsätts med cellplastremsor som kläs med silvertejp. Detta ger ett mycket fint rastermönster på kanternas ytor. Själva kanten slipas lätt så att den inte blir vass.

Vilka dimensioner kan man göra?

Bänkskivorna görs enligt de mått som kunden bestämmer med en tolerans på ±3 mm. Det finns dock begränsningar. Maximal bredd är ca 1 meter. Med 60 cm bredd är den maximala längden ca 2 meter, beroende på att tyngden inte ska överskrida ca 70 kg. Tjockleken på skivorna är normalt 30 mm, men både tunnare och tjockare skivor kan göras, så länge tyngden inte överskrider 70 kg. I 30 mm tjocklek väger skivorna 55 kg/m2.

Varför ska tyngden inte överskrida 70 kg?

Det beror på att alltför tunga skivor blir besvärliga att hantera vid leverans och montering. Dessutom skulle det medföra risk för kantskador på grund av egentyngden när man sätter ner en skiva på ett hårt underlag.

Kan skivorna skarvas?

Ja, med silikonfog i lämplig färg. Skivorna läggs dikt an motvarandra och fogen bildas av den rundning som kanterna har. Man tejpar på ömse sidor om fogen innan silikonen appliceras.

Kan man göra uttag för diskho och spishäll?

Ja det går bra. Då lägger vi in en förstärkning runt hålet. Man måste ha minst 6 cm kvar från hålet till skivans kant. Om hål för vattenanslutningen ska ligga utanför diskhon krävs 11 cm. I anslutning till håltagning kan tunna sprickor uppkomma i hörnen p g a betongens krympning, ett fenomen som gäller alla betongskivor. Men skivan håller ändå ihop p g a den inlagda förstärkningen. Hoar och hällar ska ligga ovanpå skivan, men inte underlimmas eller planlimmas.

Hur tåliga är skivorna mot slitage – behövs underhåll?

Skivorna är mycket tåliga mot slitage och något underhåll behövs normalt inte. Men man ska förstås inte repa hårt med ett vasst föremål så att man skär igenom lackskiktet. I så fall måste man lacka om skivan, vilket i och för sig är mycket lätt gjort.

Hur levereras och monteras skivorna?

I Stockholmsområdet kör vi ut skivorna och kan också montera dem mot timdebitering. De ska hanteras på högkant. Skivorna sätts på skåpstommar med silikon eller akrylfog. Vid leverans utanför Stockholm ställs skivorna på pall och fixeras med en träkonstruktion.

 

 FAQ_Pil_Upp.gif

Receptionsdiskar och bardiskar av Mjuk Betong

Vad är fördelarna med Mjuk Betong?

Mjuk Betong i en receptionsdisk ger en behaglig känsla för den som arbetar där. T ex kan man skriva på ett vanligt papper utan underlägg p g a ytans mjukhet. Och den varma känslan är förstås ett plus som också gäller för bardiskar.

Hur långa diskar kan man göra?

Det finns ingen begränsning men vid längder över ca 2,5 meter skarvar man flera skivor med en silikonsträng i matchande färg emellan.

Kan man göra fronterna i Mjuk Betong också?

Javisst. Det blir snyggt. Beroende på storlek kan de ofta göras tunnare än diskarna, typ 20 mm.

Hur är fläck- och reptåligheten?

Den är mycket bra.

Kan ni tillverka hela konstruktionen, inte bara skivorna?

Ja, Mjuk Betong AB kan i samarbete med andra företag svara för tillverkning och montering av en hel konstruktion.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Bord av Mjuk Betong

Vilken sorts bord kan man göra av Mjuk Betong ?

Skivor av Mjuk Betong lämpar sig väl till olika slags bord, t ex soffbord, sideboard, matsalsbord.

Hur tjocka är bordsskivorna?

Normal tjocklek är 3 cm, men både tunnare och tjockare skivor kan göras.

Gör ni också undereden?

Ja, vi kan göra underreden i stål, t ex obehandlat, rostfritt eller lackerat.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Golvplattor av Mjuk Betong

Hur skiljer sig golvplattor i Mjuk Betong från klinker?

Golvplattor av Mjuk Betong känns mycket skönare att gå och stå på än sten och klinkergolv – skonsammare för rygg och knän med andra ord. De är behandlade med en vattenbaserad lack som slitskikt och för att skydda mot fläckar.

Hur kan den Mjuka Betongen kännas varm?

Det beror på att värmeledningsförmågan är mindre, så att värmen från foten inte leds bort så snabbt. Och det betyder i sin tur att man inte behöver ha golvvärme för komfortens skull, något som nästan är ett måste för klinker och stengolv. Men det går bra att ha golvvärme om man vill för uppvärmningens skull.

Finns det andra fördelar med Mjuk Betong i golvplattor?

Ja, ljudkvalitén i ett rum med golvplattor av Mjuk Betong förbättras jämfört med hårdare golvmaterial.

Finns det några nackdelar med Mjuk Betong i golvplattor?

Det relativt höga priset (beroende på hantverksmässig tillverkning i Sverige) kan förstås upplevas som en nackdel, men uppvägs enligt vår uppfattning av glädjen att ha ett ergonomiskt behagligt golv. En glädje som varar under hela brukstiden. Ännu vet ingen hur gammalt ett golv med plattor av Mjuk Betong kan bli. Det äldsta golvet är från 1993 och är fortfarande lika vackert.

Var kan man lägga plattor av Mjuk Betong ?

De kan läggas i de flesta utrymmen inomhus, men inte på ständigt våta ställen som i en dusch. På ytor med starkt slitage krävs omlackning med intervall som beror på hur intensivt slitaget är.

Vilka format finns det?

Golvplattorna görs i format från 100x100 till 330x330 mm. Normalformatet är 250x250 mm med tjockleken 8 mm.

Hur väljer man färger?

Det finns 250 färger att välja på. Vanligtvis väljer man 4 – 6 närliggande färger som läggs slumpmässigt så att två lika färger inte hamnar bredvid varandra. Detta ger ett levande intryck. Man kan givetvis även välja att göra golvet med bara en färg. P g a den hantverksmässiga tillverkningen varierar även plattor med samma färgnummer något vilket gör att även ett enfärgat golv får ett levande uttryck.

Hur läggs golvet?

Det läggs på samma sätt som ett klinkergolv med fästmassa (fix) och fog. Vi levererar med färgpigment till fogen så att den stämmer bra med plattorna. När golvet har fogats lackas hela golvet med en vattenbaserad parkettlack två gånger, så att även fogarna försluts. Det underlättar golvets skötsel och gör att vatten inte tränger in i fogarna och under lacken vid våtstädning.

Är det svårt att sätta plattor av Mjuk Betong ?

Nej, men eftersom plattorna varierar något i tjocklek p g a den hantverksmässiga tillverkningen är det viktigt att plattsättaren kompenserar för detta med fästmassan.

Är det något särskilt man ska tänka på vid användningen av golvet?

Möbler, speciellt stolar, bör ha mjuka möbeltassar, annars kan en polering av ytan uppkomma som ger färgförändring. Man bör också undvika att ha saker stående på golvet en längre tid med fukt under, eftersom lacken inte är diffusionstät och det då bildas en fuktfläck. Den försvinner efter torkning, men det tar lång tid.

Hur underhåller man ett golv med plattor av Mjuk Betong ?

Underhållet är synnerligen enkelt. Om man ser tecken på att lackskiktet börjar bli slitet, gör man rent med vanlig målarsoda och lackar om med 2 – 3 skikt. Det behövs alltså ingen slipning, som på ett trägolv. För normalt slitage kan det handla om en omlackning vartannat till vart femte år. Om lokala skador har uppkommit på enstaka plattor, kan dessa ersättas efter det att man sågat igenom fogen runt plattan. Därför är det klokt att ha några extra plattor med rätt färg i reserv.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Väggplattor av Mjuk Betong

Har den Mjuka Betongen några särskilda fördelar på vägg?

Nej, egentligen inte. Men den hantverksmässiga tillverkningen med dess stora möjligheter till variation i färg och form är förstås en tillgång även på vägg. Och att ha samma grundmaterial både på golv och vägg och även i bänkskivor är en poäng i sig.

Finns det bara plana plattor?

Nej, med den hantverksmässiga tillverkningen kan vi också göra tredimensionella plattor, t ex plattorna Drop och Relief. Med dessa plattor kan många olika mönster skapas.

Vad är Drop för slags platta och hur gör man olika mönster?

Drop är en exklusiv, rombisk platta med en konkav droppe. Det finns ett standardmönster där tre plattor bildar propellrar. Egna mönster kan man göra i datorn med programmet Illustrator eller genom att klippa och klistra de olika plattorna. Det finns en plan syskonplatta som också är rombisk men utan droppe. Den används dels tillsammans med Drop, men också ensam.

Var kan man använda Drop?

Överallt där man vill ha en spännande väggyta, t ex i badrum (men inte i själva duschen), mellan skåp och bänk i kök, på fondväggar i offentlig miljö etc. Den plana syskonplattan kan också användas på golv, t ex i form av en bård runt väggarna. Då kommer alla färgmöjligheter till pass.

Hur sätter man Drop?

Den rombiska formen gör att man måste vara mycket noggrann vid uppsättningen så att inte mönstret spårar ur. Användning av ett polymerbaserat kakelfix (inte cementbaserat) ger bäst möjligheter till justeringar under sättningen. Detaljerade instruktioner finns.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Underhåll och skötsel

Hur gör man rent produkter av Mjuk Betong ?

Man använder vanliga rengöringsmedel och fuktad trasa eller mopp. Spill av olika slag bör torkas upp snarast. Fläckar som fastnat skrapas bort försiktigt så att inte underliggande lack skadas. Det finns detaljerade skötselråd.

Hur ofta behöver man lacka om?

När det gäller bänkskivorna är erfarenheten hittills att någon omlackning inte behövs, såvida man inte av någon orsak fått en skada i lacken. På golv är behovet av omlackning beroende på hur intensivt slitaget är. Det viktiga är att man ger akt på slitaget och lackar om i tid. Om man har slitit igenom lacken och börjat slita på själva betongen får ytan ett förändrat utseende som inte går att återställa. Intervallet för omlackning på golv kan handla om vartannat till vart femte år.

Hur gör man när man lackar om?

Det är synnerligen enkelt. Man tvättar rent med vanlig målarsoda, låter ytan torka och stryker på 2 – 3 skikt lack med planstrykare eller roller med ca 1 timmes mellanrum. Slipning behövs inte.

 FAQ_Pil_Upp.gif

Tillverkning

Hur går tillverkningen till ?

Tillverkningen görs i vår verkstad i Tyresö utanför Stockholm. All tillverkning sker på beställning. Utgångsmaterialet är ett torrbruk innehållande alla ingredienser utom färgpigmenten. Färgen bestäms av tillsatta färgpigment men också av cementsorten (vit eller grå) enligt recept. Betongen blandas satsvis med vatten till en lättflytande massa som fylls i formar. När betongen hårdnat avformas produkterna och kanterna slipas så att de inte blir vassa. Sedan får produkterna torka, varefter överytan lackas med tre skikt.

 

 FAQ_Pil_Upp.gif

Försäljning

Hur säljs produkterna?

All försäljning görs på beställning direkt från Mjuk Betong AB, eftersom mångfalden av produkter med olika färger och format omöjliggör lagerhållning.

Var kan man se produkterna?

Man kan se produkterna i Tyresö utanför Stockholm där vår verkstad finns. Efter överenskommelse kan man också få se produkter som varit i bruk ett antal år i två kök i Stockholm. Vidare finns färgprover på andra ställen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Vi kan också skicka materialprov med posten.

Läs mer på sidan Utställningar

Hur lång är leveranstiden?

Normalt ca 6 veckor, beroende på kvantitet och orderläge.

 FAQ_Pil_Upp.gif

MJUK BETONG AB   +46 (0)70 735 23 06  INREDNING I MJUK BETONG