Startsida_Loggan2-2.gif

MJUK BETONG 

Instruktioner att sätta Drop

 

Standard mönster

Standardmönstret för Drop kan du se genom att klicka här.  Antalet syskonplattor i underkanten (de plana plattorna) kan givetvis varieras godtyckligt. Att sätta Drop kräver betydligt större precision än när man sätter vanliga kvadratiska plattor, eftersom det är hart när omöjligt att korrigera i efterhand, om man kommer fel i mönstret.

Därför är det oerhört viktigt att man markerar ett rutnät med millimeterprecision på väggen.

 

Sättningen baserar sig på ett triangelnät. Nätet hänför sig till centrumlinjen mellan plattorna dvs. mitt i fogen, som är 3 mm (en Drop platta täcker två trianglar). Därför ligger ytterkanterna av nätet 1,5 mm från plattkanterna, vilket visas här.

 

Ytan som ska sättas bör delas in i rutor (observera att det inte är kvadrater), jämför även med standardmönstret. För standardmönstret är orienteringen av Drop lika inom varje inre ruta, dvs. med undantag för de rutor som bildar väggens yttre avgränsningar. I inre ruta visas placeringen av Drop mera i detalj. En uppdelning av ytan i sådana rutor är väsentlig för att underlätta sättningen.

 

Sättningen görs ruta för ruta i det uppritade nätet och det är av yttersta vikt att plattorna positioneras inom resp. ruta som de ska, eftersom det är hart när omöjligt att göra justeringar i efterhand.

Plattorna sätts med kakellim, t ex Serpo 620, varefter de fogas på vanligt sätt. Beroende på valet av färg på fogen uppkommer olika optiska effekter.

Bårder och medaljonger

Exempel på olika mönster för bårder och medaljonger visas i bårder A-J, bårder K-R och medaljonger S-V. Dessa mönster sätts på i princip samma sätt som standardmönstret, men risken att hamna snett är mycket mindre eftersom mönstren inte upptar så stor yta. Observera att i några av mönstren är triangelnätet vridet 90 grader, jämfört med standardmönstret, dvs. 100 mm avståndet är orienterat horisontellt i stället för vertikalt.

 

Att göra egna mönster

Om man vill göra sitt eget mönster använder man nät A4 eller nät A3. Skriv ut det nät som passar skrivaren. Skriv därefter ut Klipparket med de olika plattorna. Dessa kan sedan klippas ut och klistras in i triangelnätet på önskat sätt. Den som har tillgång till programmet ”Illustrator” kan göra samma sak i datorn med färdiga byggklotsar.

Beräkning av erforderligt antal plattor

När man har bestämt sig för ett mönster kan man beräkna de antal plattor som går åt av de olika sorterna (måtten och de olika plattornas nummer hittar du här). För den del av mönstret som bara innehåller de rombiska plattorna (nr 1 och 2) går det åt 115 plattor per m2. Antalet anslutningsbitar beror på det aktuella mönstret.

 

 

För eventuella frågor om plattsättningen, kontakta Gunnar Johnsson.

Tel 070 776 33 80.